דברים , ספר הספר החמישי מבין ספרי התורה . נקרא גם " משנה תורה " כי הוא חוזר ועוסק בחקי התורה המובאים בספרים שמות , ויקרא ובמדבר : וכן " אלה הדברים " על פי שתי המלים הפותחות את הספר . דברים הוא הספר האחיד ביותר מבין חמשת חמשי התורה מבחינת הסגנון . הספר כלו הוא נאום של משה , שנשא לפני בני ישראל בעבר הירדן המזרחי , לפני כניסתם לארץ כנען . הוא כתוב בלשון פרוזאית ( לא - שירית ) האפינית לנאום . רק שני פרקים - לב , לג - הם פרקי שירה . הנאום אחיד גם בדרך כתיבתו : משפטים מרכבים וארכים , המקשים לעתים על הקורא להבין את תכנם . חוזרים ומופיעים בו משפטים כגון : " ויכתב משה את התורה הזאת " , " אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן " , שעוררו ספק אצל כמה חוקרים , שמשה אכן כתב את ספר דברים . לדעת החוקרים ספר דברים הוא הספר שמצא יאשיהו המלך , כאשר בצע בדק בית במקדש בשנת 621 לפני כתב - יד מאויר של ספר דברים מימי הביניים . הספר נקרא בלטינית , וממנה גם בשאר שפות אירופה , בשם " דויטרונומיום " שפירושו בעברית " משנה תורה " . הספירה , ועל פיו קבע המלך שנויים רבים ורכז את עבודת ה'בבית - המקדש בירושלים ....  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ