דבורה הדבורים הן קבוצה של משפחות חרקים מסדרת הדבוראים . בקבוצה כ - 20,000 מינים . רבם דבורים יחידאיות וכ - 2,000 מינים הם דבורים חברתיות . בישראל מצויים יותר מ - 000 , ר מינים . דבורת הדבש , או דבורה סתם , היא הנפוצה ביותר בין הדבורים החברתיות . היא גם החשובה ביותר לאדם . ייחודה של סדרת הדבוראים הוא שכמה מן המשפחות הכלולות בה , למשל הנמלים , וכן דבורים וצרעות מסוימות , פיתחו חיי חברה , בתמונה - מלכת נמלים בפתח הקן . הדבורים החוזרות לכוורת מורות לחברותיהן את הדרך למקור הצוף על ידי ריקוד - נענוע . בדרך זו הן רומזות על הזווית שבין הצוף לבין כיוון השמש . הדבורים הן החרקים היחידים המספקים מזון לאדם . הן אף מביאות תועלת רבה לצמחים - הן מעבירות אבקת פרחים מפרח לפרח ובכך מפרות אותם . לולא הדבורה לא היו מאה אלף מיני צמחים בעולם נותנים זרעים , שמהם נובטים צמחים חדשים , והיו נכחדים מן העולם . דבורת הדבש מצויה ברב חלקי העולם . דבורים חיות בארצות הקרות , שבקרבת חוג הקטב הצפוני , במדבריות חמים , בבצות ועל מורדות ההרים . חוקרים מצאו דבורים שגדלו שבטים שוכני הג'ונגל . האדם מגדל זה אלפי שנים דבורים לשם...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ