דבור אמצעי התקשרת החשוב ביותר בין בני אדם . דבור הוא היכלת להביע בקול שמות וסמלים של חפצים ומשגים המובנים לזולת , וכן לתת בטוי למחשבות ולרגשות . החוקרים סוברים , כי התפתחות הדבור והשמוש בכלים הם שני ההשגים הגדולים שעשו את האדם ליצור המפתח ביותר על פני כדור הארץ . בעלי - חיים רבים מקימים קשר זה עם זה . עופות וקופים , למשל , מזהירים זה את זה ומחזרים זה אחרי זה באמצעות קולות . יש עופות , כגון התכי , היודעים גם לחקות קולות של דביר אנושי , בלי שיבינו את משמעותם . אולם קולות אלה הם אינסטינקטיביים , כלומר באים מאליהם , בלי מחשבה תחלה , ויש להם רק משמעות כללית ביותר . אין הם דומים כלל למלים שבפי בני האדם . שום בעל - חיים , פרט לאדם , אינו משתמש בכשר הדבור כדי לתאר דברים ולהביע מחשבות . מנגנון הדבור הדבור הוא השמעת קולות באמצעות הנשימה , הלשון , השנים , מיתרי הקול והאיברים שבפה ובאף . איברים אלה , הפועלים על פי הוראות המח , עשויים להשמיע קולות שונים ומגונים ביותר . במח יש שני מרכזים לדבור - האחד ממנה על קליטת הדבור והבנתו והאחר , על הפקת הדבור . שני המרכזים מחברים ביניהם על ידי מסלות עצביות . פ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ