דב בר ממזריץ' רבי ממיסדי החסידות וממנהיגיה . יורשו של " הבעל שם טוב " . היה דרשן נודד וכנה על שום כך " המגיד ממזריץ " . חי בשנים 1704 - 1773 . דב בר נולד במחוז ווהלין שבאוקראינה . בתחלה יצא שמו כ " מגיד " , כשהיה נודד בכפרים ודורש דברי תורה בפני חסידיו . לימים חלה במחלה קשה , ומשהחמיר מצבו שדלוהו ידידיו שיבקר אצל הבעל שם טוב ( הבעש"ט ) , שכבר נודע ברבים כרופא חולים . תחלה סרב רבי דב בר , שהיה תלמיד חכם מבהק , לבקר אצל אדם שלא התפרסם כידען בתלמוד דוקא , אך לבסוף נענה להפצרות ידידיו . הפגישה בין השנים היתה נקדת מפנה בתולדות התנועה החסידית הצעירה . רבי דב , איש השכל וההגיון , השפע מאישיותו הקורנת של הבעש"ט , שהדגיש את ההבטים הרגשיים בלמוד התורה ובקיום המצוות . הוא הצטרף לחסידות ודבק במיסדה . רבי דב לא מש מן הבעש"ט ואחרי מותו ירש את מקומו בהנהגתה של התנועה החסידית . באישיותו של רבי דב בר ממזריץ'התמזגו הרגש והדמיון של המטיף עם הבקיאות והחכמה של הידען . הוא הבין את נפש האדם ונחן בכשרון ארגוני מבהק . חנך מורים לחסידות והשרה עליהם מרוחו , ונהל מערכה שיטתית להפצת תורת רבו . את חצרו נהל בפאר רב ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ