דאר שוות קשר להחלפת ידיעות בדרך של התכתבות - מכתבים או גלויות - או פדרך טלגרפית או טלפונית . הלאר מעביר גם דברי דפוס למיניהם , נירות מסחריים , צרורות קטנים , חבילות וכספים . שרותי הדאר עומדים לרשותם של כל התושבים לפי תנאים ותקנות שקובעת רשות הדאר , והתשלום נחשה פדרך כלל על ידי קנית פול המדבק על דבר הדאר . כמעט בכל ארצות העולם הדאר הוא מוסד של המדינה . היא שואפת להוזיל את התעריפים של שרותי הדאר השונים , ושוקדת על יעול השרותים ושכלולם . בארצות רבות רשות הדאר ממנה גם על שאר עניני הקשר , בפרט הטלפון , הטלגרף ועתה גם הדאר האלקטרוני . תולדות הדאר עוד בעילם העתיק היו רשתות דאר בעולם . יש הוכחות לכך שלאשורים ולבבלים היו שרותי דאר . לסינים היה שרות דאר סדיר שש מאות שנה לפני הספירה . בקיסרות הפרסית פעל שרות דאר , שהעביר מכתבים באמצעות תחנות של פרשים וסוסים . הרומאים חקו את השיטה הזאת . הצרך בשרותי דאר נוצר לאחר שהמלכים ושליטים אחרים בקשו לשלח הודעות והכרזות לכל חלקי ממלכותיהם מהר ובצורה בטוחה . בעת העתיקה העבירו שרותי הדאר רק מכתבים הנוגעים לעניני המלוכה . אזרחים רגילים נאלצו לשלח את מכתביהם ביד...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ