ד , דלת האות הרביעית באלף - בית העברי . ערכה המספרי 4 , בראשו של מספר גדול ערכה הוא 4,000 ( ד תשנ"ו - 4756 ) צורתה באלף - בית הפניקי והעברי העתיק כשל דלת או פתח אהל בצורת משלש : ה . ביונית היא נקראת דלתה ובכתב היוני שמרה על צורתה המקורית . אולם יש חוקרים הסוברים כי האות נכתבה באפנים שונים . למשל , בכתובות מן המאה ה - 15 לפני הספירה , שנמצאו בסיני בסרביט אלח'אדם , מופיעה האות ד בצורת דג . ברבות השנים השתנתה צורתה של האות . בכתב הארמי המשלש נפתח והזדקף , עד שהאות קבלה את צורתה הנוכחית . בשפות שמקורן בכתב הלטיני היא נכתבת כך : ( ] . בערבית היא נקראת דאל , ובצורת הגיתה הרפה - ד'אל . נתב כתב עברי ערבית , לשון וספרות  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ