גשר מבנה על פני נהר , נחל , תעלה , תהום וכדומה , המאפשר לעבר מצד אחד למשנהו . הגשרים בימי קדם היו בדרך כלל קורות שהונחו על פני הנהר . כיום בונים גשרים גדולים ומסבכים מבטון ומפלדה . בעבר היו הגשרים בנויים עץ . כיום בונים רק גשרים קטנים מעץ . כל הגשרים הגדולים ורב הקטנים בנויים מאבן , מבטון או מפלדה . יש סוגים שונים של גשרים . יש גשרים הקבועים במקומם , ויש גשרים שאפשר להזיז חלק מהם ממקומו כדי שסירות ואניות יוכלו לעבר תחתיהם . יש גם גשרים מתרוממים , כמו גשר " הטאואר " שמעל הנהר תמזה בלונדון , הנפתח ומתרומם כאשר אניה עוברת תחתיו . יש גשרים מטלטלים שנבנים למטרה מסימת בלבד ואחר כך מפרקים אותם . גשרים כאלה הקים חיל ההנדסה של צה"ל , למשל , במלחמת יום הכפורים ב - 1973 כדי שהחילים יוכלו לחצות את תעלת סואץ ולחדר לשטח מצרים . גשרים גדולים דורשים תכנון קפדני . יש להציב אותם על יסודות איתנים , לדאג לכך שיהיו חזקים ויציבים מספיק כדי שיוכלו לעמד בכבד המשאות שיעברו עליהם . גשרים גדולים צריכים לעמד גם בלחצים שמפעילה הרוח . בונה הגשר צריך גם להביא בחשבון , כי הפלדה והחמרים האחרים שמהם בנויים הגשרים עשויי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ