גשם טפות מים הנוצרות בעננים ויורדות על הארץ . ראשית התהוותו של הגשם בהתחממות של משטחי מים , כגון אוקינוסים , ימים וימות , התאדות המים מפניהם והפיכתם לאדים . האויר החם שמכיל אדי מים קל מן האויר הקר ולכן הוא מתרומם . במרומים הוא בא במגע עם שכבות אויר קרות ממנו ומתקרר . מאחר שהאויר הקר יכול להכיל בתוכו פחות אדי מים מן האויר החם , הוא פולט את עדפי האדים בצורת טפות . מקצת אדי המים מתעבים ושבים ונהפכים לטפות מים . לאט לאט גדלות הטפות , מתאגדות יחד לטפות גדולות יותר ויוצרות עננים - ובסופו של דבר יורדות על האדמה ועל האוקינוסים ושאר גופי מים בצורת גשם . לאחר שהגשם פוסק , השמש מחממת שוב את האדמה ואת המים . שוב נוצרים אדים , שוב הם מתערבים עם האויר החם המקיף אותם , וחוזר חלילה . די בכמות קטנה של אדי מים להתגבש סביב גרגר של אבק ולההפך לטפה , ועד מהרה יצטרפו אליהם אדים נוספים . תנאי נוסף להתהוות טפות גשם הוא התקררות שכבת האויר הנושאת אדי מים : אויר קר יכול להכיל פחות אדי מים מאויר חם , ולכן הוא פולט את עדפי האדים בצורת טפות . טללוק , אל הגשם , נחשב מאות בשנים לאחד האלים המרכזיים של השבטים החקלאיים ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ