גרפיקה ממחשבת יצירת תמונות , תרשימים וסרטוטים בעזרת מחשב . לגרפיקה הממחשבת שמושים רבים בתחומי המדע וההנדסה , ואפשר ליצר בעזרתה אף יצירות אמנות . המחשבים הראשונים שמשו אך ורק לחשובים מתמטיים , והתקשרו עם המשתמש באמצעות אותיות ומספרים מקלדים ומדפסים . בערך באותה תקופה התפתחה טכנולוגיה של שפופרת תצוגה המכרת לכלנו כמרקע טלויזיה . בשלב הראשון החלפו האותיות המדפסות על ניר בתצוגה של אותיות על גבי צג המחשב . השלב השני בהתפתחות הגרפיקה הממחשבת היה ציור קוים ) Vectors ( על צג המחשב . התפתחיות אלה יצרו את האפשרות ליצג על ידי המחשב לא רק אותיות ומספרים אלא גם צורות . מחשבים מודרניים מאפשרים סוג נוסף של גרפיקה ממחשבת והוא - הצגה על ידי מפוי סביות ) Bitmaps ( . באפן הצגה זה , כל נקדה על צג המחשב מקבלת ערכים מספריים , הקובעים איזה צבע ואיזו עצמת אור יופיעו על הצג באותה נקדה . שמושי הגרפיקה הממחשבת גרפיקה ממחשבת על ידי ציורים הביאה לפריצת דרך בשמוש במחשבים בנושאים חדשים , כגון : תכנון ויצור בעזרת מחשב ( תיב"ם ) , הכנת מפות והצגתן , ציור גרפים ותרשימים במדע , בהנדסה ובמשחקי מחשב . בדרך להשגים אלה פתחו ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ