גרפולוגיה הגרפולוגיה עוסקת במחקר כתב היד של האדם ובנתוחו , על סמך ההנחה שזה משקף את אישיותו ואפיו . מקור המלה יוני ופרושה - תורת הכתב ( גרף - כתב , לוגיה - תורה ) . המנח גרפולוגיה נקבע ב - 1871 על ידי הכמר הצרפתי ז'ן מישון . הוא השוה אלפי כתבי יד ומצא , שתכונות כתב דומות מופיעות אצל בני אדם בעלי תכונות אפי דומות . ההוכחה שמביאים הגרפולוגים להשפעת המח על הכתב היא השני הקים בין כתבי היד השונים , והאפשרות לזהות כתב יד מסוים כשיך לאדם מסים . הוכחה נוספת , לדעתם , היא השנויים החלים בכתב ידו של אותו אדם בתקופות שונות של חייו בעקבות ארועים ומצבים שהשפיעו עליו . הגרפולוגים שואפים לבסס את תחום עסוקם על קלים מדעיים , כמו סטטיסטיקה ופסיכולוגיה . כדי לעמד על אפיו , אישיותו ואף על מצב רוחו של הכותב הם בודקים כ - 2,000 סימנים בכתב היד , ביניהם : גדל האותיות ; רוח בין מלים , אותיות ושורות ; זוית הנטיה של הכתב ; העבי והלחץ על הכתב ; רחב השולים שמשאיר הכותב סביב הכתוב , הסדר והארגון שלו . הגרפולוג מבקש לדעת את מינו וגילו של הכותב , ומעדיף לבסס את קביעותיו על כתבי יד אחדים שלו . הגרפולוג יכול גם לתאר נת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ