גרניים משפחה של צמחים דו - פסיגיים הכוללת 1 1 סוגים וכ - 780 מינים . בני המשפחה הם עשבוניים חד - שנתיים או שיחים , הנפוצים ברב האזורים של כדור הארץ . למינים השונים הנמנים עם משפחת הגרניים יש פרחים דו - מיניים ( אנדרוגיניים ) המתאפינים בחלקה לחמש : הגביע והכותרת בני 5 עלים והאבקנים ערוכים בשתים עד שלוש קבוצות של 5 אבקנים . בארץ גדלים בר 4 סוגים . הנפוצים שבהם הם בעקר מיני הגרניון ומקור החסידה . הסוג פלרגוניום , הקרוי אף הוא בפי הגננים בשם גרניון , הוא צמח תרבות נפוץ ביותר , שאזור תפוצתו העקרית הוא דרום אפריקה . אחדים מבני הסוג פלרגוניום ידועים כצמחים בעלי שמן אתרי ומשמשים בתעשית התמרוקים ולחליטת תה . מקור החסידה צמחים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ