גרים , האחים שני אחים שלקטו ועבדו אגדות עם , שנפוצו בארצם גרמניה במשך מאות שנים , ופרסמו אותן בספרים . האחים היו בלשנים ולקוט האגדות היה מעין תחביב ספרותי שלהם . יעקב לודויג גרים ( חי בשנים 1785 - 1863 ) ווילהלם קרל גרים ( חי בשנים 1786 - 1859 ) נולדו בעיר הנאו ולמדו באוניברסיטה של מרבורג . שניהם עבדו כספרנים , ואחר כך היו פרופסורים באוניברסיטה של גטינגן . בשנת 1837 הם פטרו מעבודתם בגלל השקפותיהם הפוליטיות . בשנת 1841 עברו האחים גרים לברלין בעקבות הזמנתו של מלך פרוסיה , והתפרסמו כחוקרים באוניברסיטה שבה . הם היו בלשנים וחברו מלין של השפה הגרמנית ומחקרים אחרים . אולם שם עולם הנחילו להם דוקא האגדות שרשמו מפי העם . מפי העם או מפי האחים גרים ? החוקר הגרמני הינץ רלקה גלה את כתב - היד המקורי של האחים גרים מ - 1810 והשוה אותו לקבצי האגדות שפרסמו עד שנת 1857 . התברר כי האחים גרים ערבבו גרסאות שונות של האגדות ושכתבו אותן , ובעקר הוסיפי להן מפרי עטם . " מעשיות העם " שלהם לא ספרו להם מפי העם , אלא מפי משכילים צעירים . רבות מהן נועדו בעצם למבגרים ואחדות מהן היו ממקור צרפתי ולא גרמני . בכל זאת הגדיר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ