גר , גיור גר הוא נכרי שקבל עליו את הדת היהודית . בתנ"ך גר הוא תושב בארץ זרה , שאינו אזרח . בספר בראשית ( טו יג ) אימר ה'לאברהם : " ידוע תדע כי גר היה זרעך בארץ לא להם " . ואכן , על בני - שראל נאמר , כי היו גרים בארץ מצרים . משה רבנו קרא לבני גרשם כי " גר הייתי בארץ נכריה " ( שמית ב כב ) . בתקופת הבית השני השתנתה משמעות המלה גר , והוראתה מאז היא אדם שהתיהד . יחסה של היהדות לגרים בולט בשניות שבי : מצד אחד התירה מצוה " ואהבת את הגר " ומזהירה שלא להונות ( לרמית ) איתי , ומצד אחר נאמר כי " קשים גרים ל - שראל כספחת " ( קדושין ע ) . היהודים אינם נוהגים לעשית תעמולה לדתם . להפך , הם מערימים קשיים ומתארים לפני הרוצה להתגיר את העל הקשה של קיום המצוית הרבית , ורק אם לא נרתע - מגזרים אותי . בתקופות שסכנת מות נשקפה ליהודים , היו הרבנים מתארים את מצבי של העם היהודי ומזהירים את המתגיר . גר נחשב כיהודי לכל דבר . לכן גר זכר חיב במילה ובטבילה ואשה חיבת בטבילה . בזמן שבית - המקדש היה קים היה הגר חיב גם בהבאת קרבן . מתר לגר לשאת בת ישראל שחקנית הקולנוע גרטה גרבו , שזכתה לכינוי " האלוהית : בימי הזוהר שלה ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ