גסטפו המשטרה החשאית בגרמניה הנאצית ( שמה הוא ראשי תבות בגרמנית של " המשטרה החשאית של המדינה " ) . נודעה לשמצה בשיטות הענויים והרצח שנקטה נגד קרבנותיה ובראשם היהודים . היחידה הוקמה על ידי הרמן גרינג , ממיסדי המפלגה הנאצית , ב - 1933 , מיד לאחר צלית הנאצים לשלטון . ב - 1936 היא אחדה עם " פלגות הבטחון " ( ס"ס ) שבראשות הינריך הימלר . תפקידו של הגסטפו היה לגלות ולחסל כל התנגדות למשטר בכל המגזרים , כולל הצבא , המפלגה הנאצית והגסטפו עצמו . השיטות המקבלות על אנשיה היו הלקאות , ענויים והטלת מום בקרבנותיהם . הם נהגו לאסר בני אדם , במקרים רבים באישון לילה , להאשימם בעברות שונות , לחקר ולדון אותם בלי לתת להם אפשרות להגן על עצמם . הם הכינו כרטיסיות מפרטות על אלפי בני אדם וסמנו אותם כמבקשים . כשפלש הצבא הגרמני למדינות אירופה השונות , בשנים 1939 ו - 1940 , ידעו סוכני הגסטפו בדיוק מי עלול לעמד נגדם ופעלו ללא שהיות לסכול ההתנגדות הצפויה בשיטות של חסולים ומאסרים המוניים . בידי הגסטפו היתה הסמכות העליונה על כל זרועות הצבא הגרמני בארצות גנרטור המשמש למחקר מייצר מתח של 1.8 מיליון וולט . לאדוארד ג'נר , ממצ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ