" גניזה " כנוי למקום שבו הטמינו היהודים ספרי קדש , שנפסלו או יצאו מכלל שמוש . לפי ההלכה אסור להשמיד ספרי קדש שאינם עוד בשמוש . לכן נהגו לגנז אותם ( לגנז פרושו להטמין ולהסתיר ) . יש שהיו קוברים גוילים של ספרי תורה יחד עם חכמים מפרסמים . מקום מיחד הקצה בבית - הכנסת , במרתף או בעלית הגג להחזיק בו ספרי תורה שנמצא בהם פסול , וכן ספרים ותעודות אחרות בעברית , שלא השתמשו בהם עוד . כיון שכמעט לא היה ספר עברי ששם אלוהים לא נזכר בו , קראו לספרים או לקטעי הספרים שנגנזו " שמות " . בדורות האחרונים התפרסמה ה " גניזה " , הנקראת גם " גניזת קהיר " . היא התגלתה בשנת 1896 בבית - הכנסת " בן עזרא " בפסטאט שליד קהיר על ידי ש"ז שכטר , אחד מגדולי החוקרים בחכמת ישראל . בית - הכנסת הוקם במאה ה - 7 , ובמשך יותר מאלף שנה גנזו בו שרידים של כתבי - יד ושל ספרים . ב " גניזה " זו נתגלה רבו של ספר " משלי בן סירא " בעברית , שמקורו העברי אבד והוא תרגם לעברית מן התרגום היוני . כן נתגלו בה קטעים מן התרגום היוני של עקילס לתנ"ך , תפלות , תעודות ומכתבים של אנשי - שם , המהוים חמר רב ערך להכרת ההיסטוריה היהודית . החמר התעודי הרב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ