גן ילדים מוסד חנוכי לילדים בגיל שלפני בית - הספר . נמצאים בו צעצועים ומשחקים מסוגים שונים , ספרים ועזרי למוד . בישראל פועלים פעוטונים , משפחתונים ומעונות יום לגיל הרף , וגן טרום - חובה וחובה לילדים הבוגרים יותר . פסיכולוגים ומחנכים טוענים כי לגיל הרך - התקופה המתחילה ברגע הלדתו של הילד ועד כניסתו לבית - הספר היסודי - יש חשיבות רבה להתפתחותו השכלית , הרגשית והחברתית של הילד . תפיסה זו השפיעה ביותר על התפתחותו ואפיו של גן הילדים בעשרות השנים האחרונות , ורבים רואים בו מוסד בעל ערך חנוכי רב . ברב ארצות העולם , בעקר בארצות מפתחות , פועלים גני ילדים פרטיים וצבוריים לגילאי 4 - 5 , וישנם גם גנונים לגילאי 2 - 4 . מעונות יום מיעדים בעקר לפעוטות שאמותיהם עובדות . תולדות גן הילדים ויעדיו מקור השם " גן ילדים " הוא במוסד החנוכי לילדים בני 3 - 6 , שהקים המחנך הגרמני פרידריך פרבל בשנת 1840 . פרבל טען כי הילדים דומים לצמחים הטעונים טפוח , וכי עקרו של הטפוח צריך להעשות באמצעות משחקים ומלאכת - יד . עד 1850 הקים פרבל כ - 20 גנים בגרמניה , ותלמידיו הפיצו את תורתו באירופה ובאמריקה . פרבל הפך את גן הילדים גם...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ