גן חיות שטח מגדר , שבו מרכזות חיות שונות בכלובים , בתאים או בשמורות טבע קטנות לצרכי למוד ובדור . בעולם יש מאות אחדות של גני חיות , ויותר ממאתים מיליון ילדים ומבגרים מבקרים בהם בשנה . חשיבותו של גן חיות נמדדת לפי מספר המינים השונים של בעלי - חיים המצויים בו . בעבר החזקו כל החיות בבורות או בכלובים , מאחורי סורגים חזקים , חוטי תיל או זכוכית . כיום מציגים רבות מן החיות על רקע הדומה למקום החיות הטבעי שלהן , ומשתדלים לספק לחיות את התנאים המתאימים להן , כגון מעלות חם מתאימות . מניחים לאריות , לנמרים , לזאבים , לדבים ולקופים לשוטט חפשי בשטח שהקף בתעלה רחבה ועמקה , או בקיר נמוך החוצץ בינם לבין המבקרים . לעופות בונים קנים גדולים מעל לעצים . רבים מגני החיות שוכנים בתוך גנים בוטניים ( גני צמחים ) או לידם . תולדות גן החיות גן החיות הראשון הוקם לפני כשלשת אלפים שנה בסין . אולם זמן רב לפני כן גדלו בני - האדם בעלי - חיים בבתיהם . בתקופת האבן הקדומה ביתו הצידים את כלבי הבר . אחר כך , בתקופת האבן המאחרת , הם ביתו לצרכיהם את סוסי הבר ובקר הבר . היו שהחזיקו חיות בר בתוך שטחים מגדרים בנחלותיהם ונעזרו בהן כ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ