גן בוטני גן שבו מגדלים צמחים לפי שיטה מסימת , בעקר למטרות מדעיות ולמודיות . בגנים הבוטניים מצויים צמחים מבתי גדול שונים , אפיניים לסביבה הקרובה והרחוקה יותר . כן מגדלים בהם מיני צמחים נדירים , שתפוצתם בצמחי בר הצטמצמה או אף הכחדה . גנים בוטניים הוקמו בעבר סמוך לארמונות המלכים או בחצרות המקדשים במצרים העתיקה , בהדו ובסין . רב הצמחים בגנים אלה היו צמחי תועלת , כגיד צמחי מרפא וצמחי תבלין , ומעוטם צמחי נוי . גנים בוטניים בצורתם המודרנית הוקמו החל במאה ה - 16 , כאשר הגיעו לאירופה מיני צמחים לא מכרים מיבשת אמריקה . מאז ועד ימינו קשורים רב הגנים הבוטניים לאוניברסיטאות או משלבים בפרקים צבוריים . מבנה הגן ושמושיו רב הגנים הבוטניים פתוחים לבקורי הקהל הרחב , ובכך הם דומים למוזאונים או לגני חיות המציגים אספים מסיגים שונים . הצמחים הגדלים בגן הביטני מסדרים על פי שיטה , שנועדה להציג את תככנית הצמח ואת יחסי הקרבה בין המשפחות והמערכות השונות בעולם הצומח . לרב נחלקים הצמחים לקבוצית על פי סוגיהם , בתי הגדול שלהם בטבע או על פי תפוצתם באזורים השינים בעולם . שלטים המצבים לידם מספקים למבקר מידע על שם הצמח ,...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ