גמליאל , רבן שמם של ששה נשיאים מבית הלל , שעמדו בראש הסנהדרין בארץ - ישראל במאות הראשונות לספירה . רבן גמליאל הראשון חי במחצית הראשונה של המאה ה - 1 . הוא היה התנא הראשון שנשא את התאר " רבן " . כנויו של סבו הלל " הזקן " דבק גם בו כדי להבדילו מנכדו , גמליאל מיקומה של גמלא על ראש הר תלול , שצורתו כצורת דבשת של גמל , העניק לה את שמה ואת יכולתה לעמוד במצור הממושך שהטילו עליה הרומאים . בילוי עם בן זוג או עם חברים ולימוד בחוגים מקובלים על רבים מן הגימלאים , שכן שתיים מהבעיות הקשות של הפורשים ממעגל העבודה היא הבדידות , הנוצרת עקב ניתוק קשרי העבודה , ותחושת השעמום . השני . רבן גמליאל שמש כנשיא הסנהדרין בירושלים בעשרות השנים האחרונות שלפני חרבן הבית השני . כמו סבו הלל , עמד גם הוא על צרכי התקופה והיה נוח ופשרן בעניני הלכה ודין . ביחוד גלה דאגה לזכיותיהן של הנשים , והתקין תקנות רבות וחשובות לטובתן . היא סבר שהחק צריך להגדיל את טובת הכלל ( " מפני תקון העולם " ) , ולהגביר את השלום והידידות בין הבריות ( " מפני דרכי שלום " ) . לעמת זאת , בענינים שבין אדם למקום הקפיד מאוד . בני דורו העריצו אותו מאוד ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ