גמלאות שם כולל לקצבאות הנתנות לעובד כגמול על מאמציו ותרומתו במשך שנות עבודתו . בדרך כלל הכונה היא לקצבת הזקנה הנתנת לעובד המפסיק את עבודתו בהגיעו לגיל זקנה , או לקצבת נכות . להזדקן בכבוד , בהרגשת ספוק וטעם , בבריאות תקינה ומתוך בטחון בקיום כלכלי נאות בערב ימיו , היא אחת השאיפות הבסיסיות של כל אדם . קפות התגמולים למיניהן באות להבטיח לפחות חלק משאיפה זו . הן מבטיחות לאדם הפורש מעבודתו - אם בשל זקנה ואם מחמת נכות - הכנסה קבועה כלשהי , אפלו קטנה , שבעזרתה יוכל לכלכל את עצמו . זקנה ופרישה מעבודה מסבות בריאות , פוגעות בהכרח ביכלתם של בני האדם לעבד ולהבטיח לעצמם המשך זרימה של הכנסות . הבעיה כיצד להבטיח תנאי חיים הולמים לאנשים , בהגיעם לשלב חיים שבו יהיו מענינים או חיבים להפסיק את עבודתם , העסיקה ומעסיקה את כל החברות המתעשות בימינו . מערכת הגמלאות כוללת תכניות שמטרתן לאפשר לגמלאים לקים רמת חיים בסיסית וגם למנע ירידה תלולה ברמת חייהם , על ידי שמירה על יחס סביר בין הכנסתו ורמת חייו של האדם לפני הפרישה מהעבודה ואחריה . הגמלאות בישראל עוד בשנות ה - 20 הקימה הסתדרות העובדים בישראל קפת תגמולים , אף ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ