גליציה חבל גאוגרפי " מדיני במזרח אירופה , מצפון להרי הקרפטים . בעל חשיבות רבה בהיסטוריה היהודית . עד שנת 1772 היתה גליציה חלק מפולין . מאז ועד מלחמת העולם הראשונה היא נכללה בתחומי אוסטריה . בין שתי מלחמות העולם היתה שוב חלק מפולין . אחרי מלחמת העולם השניה נשארה בתחום פולין רק גליציה המערבית , שבירתה קרקוב , ואלו גליציה המזרחית , שבירתה לבוב , ספחה לאוקראינה . לחבל גליציה מקום נכבד בהיסטוריה היהודית , ביחוד בדורות האחרונים . הידיעות הראשונות על יהודים בגליציה הן מן המאה ה - 4 ר . כאשר ספח האזור לאוסטריה ישבו בו כ - 225,000 יהודים , שהיו כ - 10 אחוזים מן האכלוסיה . רבם ישבו בעירות והיו בהם בעלי מלאכה וסוחרים רבים . במקצת העירות היו היהודים יותר ממחצית התושבים . יהודים ישבו גם בכפרים , כחוכרי תמונת הסיום באופרה " החיים למען הצאר " יצירתו של המלחין הרוסי מיכאיל גלינקה , בהצגתה הראשונה במוסקווה ב - 1838 . אחרי מלחמת ששת הימים היה ישראל גלילי ממעצבי מדיניות החוץ והביטחון של מדינת ישראל . אחזות מאת האצלה הפולנית . בסוף המאה ה - 18 נסה יוזף השני קיסר אוסטריה לבולל את היהודים בקיסרותו , ובכלל ז...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ