גלות בבל כנוי לקבוץ היהודי שישב בבבל מאז הגליתם מיהודה בעת כבוש ירושלים על ידי הבבלים וחרבן בית - המקדש הראשון במאה ה - 6 לפני הספירה . הגליה של עמים שארצם נכבשה לארץ אחרת והושבת עמים זרים במקומם , היתה מדיניות מקבלת בעולם העתיק . הגלית היהודים מארץ - ישראל התנהלה בשלבים . תחלה לאחר הדחתו של המלך יהויכין ( ב - 598 לפני הספירה ) הגלו הוא ובני ביתו , אנשי החצר , אנשי חיל " וכל החרש והמסגר " . זאת כדי שלא יהיו בנמצא בעלי מלאכה המסגלים ליצר כלי נשק , ולוחמים העלולים להתקומם . לאחר מכן הגלה גם חלק מן הכוהנים , הנביאים ואילי הארץ ( האצילים ) - ההנהגה הרוחנית והשכבה השלטת . נבוכדנאצר המשיך בשיטה זו לאחר חרבן ירושלים ובית - המקדש הראשון ב - 586 לפני הספירה . אז הגלו לבבל רבים מן העם , כ - 40,000 איש . ארץ יהודה ישבה על ידי אדומים , עמונים ועמים שכנים אחרים , שחדרו לתוך הארץ החרבה . היהודים ישבו בשטחים הכפריים בחלקה הדרומי של בבל . " תל - אביב " הנזכרת ביחזקאל , " תל - מלח"ו " תל חרשא " גבישים מוגדלים של גלוקוזה , היא סוכר הענבים . הגבישים הלבנים נמסים במים . ו " כספיא " הנזכרות בספר עזרא , היו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ