גלובוס מפה של כדור הארץ , מדפסת או מדבקת על כדור חלול ( גלובוס פרושו בלטינית " כדור " ) הסובב על צירו . בצורתו של הכדור ובתנועתו הוא מחקה את צורתו ותנועתו של כדור הארץ וממחיש אותן . הגלובוס משמש בלמוד גאוגרפיה , ומבחינה זו הוא דומה למפה , אך יש לו יתרון עליה . המפה הרגילה שטוחה , ועל כן יש בה עוות מסים של מרחקים ושטחים , ואלו על הגלובוס כל חלקי העולם מצגים בקנה - מדה מדיק . בדרך כלל אין חשיבות ליתרון זה , כי מתבוננים במפה על שטח קטן בלבד - שטחה של מדינה , עיר או אזור - ובשטח קטן אין העוות נכר . לצרך זה די אפוא במפה שטוחה , שהיא גם נוחה יותר לשמוש . הגלובוסים הראשונים נבנו ביון העתיקה במאה ה - 4 לפני הספירה , אך היו אלה גלובוסים של השמים , ולא של הארץ . הגלובוסים הראשונים של כדור הארץ נבנו במאה ה - 2 לפני הספירה . המלמדים היונים של אותה תקופה כבר ידעו כי הארץ היא כדורית . ואולם הידיעה הזאת השתכחה , והרומאים ואחריהם חכמי ימי הבינים האמינו שהארץ מישורית , ולכן סרטטו רק מפות שטוחות . רק בעדן התגליות הגדולות , למן המאה ה - 15 , הוכח שכדור הארץ סדורי , ושוב החלו ליצר גלובוסים . אנוריקה על הג...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ