גלבע , אמיר משורר ישראלי , ששירתו מצטינת במערכת סמלים מקוריים , בצורה , בסגנון ובמקצב בעלי יחוד . מארעות הדור : מלחמת העולם השניה , שואת יהודי אירופה , מלחמת השחרור וראשית עצמאותה של ישראל , הטביעו את חותמם על יצירתו . חי בשנים 1917 - 1984 . אמיר גלבע נולד באוקראינה ועלה לארץ בשנת 1937 . זמן - מה הוא היה חבר בקבוץ גבעת השלושה ואחר כך עבד למעלה : גלים מתאפיינים באמצעות שתי תכונות : האחת - עוצמה הנקבעת על פי האמפליטודה , שהיא גובה השיא של הגל . ככל שהאמפליטודה גדולה יותר - הגל חזק יותר , התכונה השנייה היא אורך הגל , שהוא המרחק בין שני שיאים של הגל הבאים בזה אחר זה . ככל שאורך הגל קצר יותר , הגלים'צפופים'יותר . במרכז : התאבכות היא תופעה פיסיקלית שבה שני גלים , שהגיעו משני מקורות שונים , מצטרפים יחדיו . אם השיאים של שני הגלים נופלים זה על זה , כמו בתרשים , יחזקו הגלים זה את זה . במקרה כזה ניתן לנמר שהגלים הם " באותה פזה'וההתאבכות נקראת . התאבכות בונה : למטה : לעומת זאת , אם שני הגלים בתופעת ההתאבכות מגיעים כך שהשיא של גל אחד נופל על השפל של הגל השני , יבטלו שני הזלים זה את זה , ומתקבל גל ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ