גירוסקופ מתקן דומה לסביבון , העשוי מגלגל והמסתובב סביב צירו במהירות גבוהה . הגירוסקופ נוטה לשמר על כוון קבוע של ציר הסיבוב שלו . הוא משמש לנווט , לשעשוע ולהדגמת תכונותיהם של גופים מסתובבים . כל ילד מכיר את הסביבון שמשחקים בו בחנכה . הסביבון המסתובב אינו נופל , כי תנועתו מציתת לחקי המכניקה שגילה ניוטון . מכשיר הגירוסקופ הוא מעין סביבון העשוי מגלגל המסתובב סביב צירו במהירות גבוהה , ונתון במסגרת המחזיקה את הציר . כאשר תולים את הגירוסקופ בחוט הקשור למסגרת ליד אחד מקצות הציר שלו , המסגרת מבצעת תנועות מסבכות של חיגה במעגל ( הנקראת " פרצסיה " ) ושל תנודות מעלה ומטה ( הנקראות " נוטציה " ) . יש גירוסקופים קטנים , המשמשים לשעשוע ולהדגמת תכונותיהם של גופים מסתובבים . אולם משתמשים בגירוסקופים גם לצרכי נווט , משום שכאשר מאפשרים למסגרת שלו לנוע בחפשיות לכוונים שונים , ציר הסיבוב של הגירוסקופ נוטה לשמר על כוון קבוע . לפיכך , אם מכונים אותו מלכתחלה לכוון צפון , הוא ימשיך ויראה את כוון הצפון גם לאחר מכן . ומכניקה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ