גיר סלע משקע ימי , הבנוי בעקר מפחמת סידן . הסלע נוצר משכבות - שכבות של יצורים זעירים , מיקרוסקופיים , שחיו במים ובנו את קונכיותיהם מן הסיד שבמים . אחרי מותם נשארת הקלפה , והיא שוקעת על קרקע הים . יצורים מיקרוסקופיים אלה היו קימים עוד לפני מיליוני שנים רבים , ובתקופה אחת היה מספרם גדול כל - כך במקומות מסימים , עד שקונכיותיהם יצרו שכבה בעבי של מאות מטרים על קרקע הים . במקומות שהים נסוג מסבה זו או אחרת , נהפכה קרקעיתו הגירית לחלק מן היבשה בצורת סלע לבן . סלע לבן זה הוא אבן סיד או גיר . סלעי גיר הם מן הנפוצים בסלעי ארץ - ישראל ; כמחצית מן הסלעים החשופים בארץ הם סלעי גיר . ביחוד הם בולטים בהרי יהודה ושומרון . סלעי הגיר נחלקים לסוגים לפי הרכבם הכימי ומדת קשיותם , כלומר , לפי החמרים האחרים שמרכיבים אותם , סלעי גיר הם מן הנפוצים בסלעי ארץ - ישראל . כמחצית מהסלעים החשופים בארץ הם סלעי גיר . " ליידי גרהם : אחד מהדיוקנאות הרבים שצייר האומן האנגלי ג'ימס גינזבורו . הדיוקנאות הכניסו לכיסו ממון רב , אך את תהילתו רכש גינזבורו בזכות ציורי הנוף שלו . נוסף על פחמת הסידן . אבני הכרכר שברצועת החוף , למשל ,...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ