ג'ינח , מחמד עלי מיסד פקיסטן והמושל הכללי הראשון שלה . כמדינאי הודי מסלמי נאבק למען חלקת הודו והקמת מדינה מסלמית נפרדת בתת - היבשת . חי בשנים 1876 - 1948 . ג'ינח נולד בקרצ'י . אביו היה סוחר עשיר . הוא למד משפטים בלונדון ובשובו להודו נכנס לחיים המדיניים כחבר " הקונגרס הלאמי ההודי " , המפלגה הגדולה בראשותו של גנדי , בעלת הרב ההינדי . מאחר יותר יצא נגד מדיניות המרי האזרחי של גנדי במאבקו נגד הבריטים , ויסד את מפלגת " הליגה המסלמית " כדי להלחם על זכיות המעוט המסלמי בהודו . במלחמת העולם השניה תמך ג'ינח בהצטרפות הודו לבעלות הברית במאבקן נגד גרמניה הנאצית ויפן . משנת 1940 נלחם למען חלקתה של הודו והקמת מדינה מסלמית נפרדת , היא פקיסטן . אחרי מאבק דמים ממשך קבלו הבריטים את דרישתו וב - 1947 השיג את מטרתו - חלקת הודו והקמת פקיסטן . ג'ינח נתמנה למושל הכללי הראשון של המדינה החדשה , אולם מת אחרי שנת כהנה אחת . היחסים בין הודו ההינדית ובין פקיסטן המסלמית נשארו מתוחים וההתנגשיות האלימות ביניהן - ובין שני חלקי האכלוסיה בהודו עצמה - נמשכות עד היום . גנדי , מוהנדס קרמצ'נד הודו - היסטוריה פקיסטן  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ