גימטריה גימטריה היא צרוף הערך המספרי של האותיות במלה או בצרוף מלים , כדרך לגלוי משמעות נסתרת שלהן . מקור המנח במלה היונית גאומטריה , שפרושה חשבון . לכל אות באלף - בית העברי יש ערך מספרי . ערכן של האותיות א - י הוא מאחת עד עשר , של האותיות כ - ק מעשרים עד מאה , של האות ר - מאתים , האות ש - שלוש מאות והאות ת - ארבע מאות . כאשר מסכמים את הערכים המספריים של האותיות בשם או בכל מלה אחרת , מוצאים את הגימטריה שלהם . ידוע כי כבר היונים , האשורים והבבלים השתמשו באותיות לסמון ערך מספרי . דגמה קדומה לשמוש בגימטריה נמצאת בכתבת של סרגון ה - 2 מלך אשור , מן המאה ה - 8 לפני הספירה , שבנה את החומה שהקיפה את העיר חורסבד בארך של 16,000 אמות , בהתאמה לגימטריה של שמו . בעולם ההלניסטי נהגו פותרי החלומות להעזר בגימטריה . נראה כי היהודים אמצו את השמוש באותיות לסמון מספרים בימי הבית השני . בימי התנאים ( במאה ה - 2 לספירה ) החל השמוש בגימטריה כדרך לפרוש משמעיות נסתרות בתורה . דרך פרשנות זו פרחה בימי המשנה והתלמוד . הדרשנים אמרו , למשל , ששלוש מאות ושמונה - עשר חניכיו של אברהם , שבראשם יצא להלחם במלכים שהתקיפו א...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ