גילדה אגדה מקצועית של בעלי מלאכה בתחומים שונים , שפעלה בימי הבינים לקביעת רמות ודרגות מקצועיות , לשפור התנאים ולהשגת היעדים המסחריים של חבריה . בימינו נקרא מוסד זה בשם אגוד מקצועי . הגילדה התפתחה בימי הבינים בערים שבמערב אירופה , ומלאה תפקיד חשוב בכלכלתן . כל ענפי המסחר , האמנות ומשלחי היד היו מיצגים בגילדות , ורק חבריהן הרשו לסחר באותה עיר . בכך מנעה הגילדה תחרות מצד אמנים או סוחרים מערים אחרות . הגילדות שלטו בכל עניני המקצוע ופעלו להעשיר את חבריהן . הן דאגו שחבריהן יסחרו בישר ובהגינות וקבעו תקנות לקביעת דרגות מקצועיות כגון רב אמן , שכיר ושוליה . הגילדה אף קבעה את תנאי הקבלה למקצוע ואת התנאים הנדרשים לעבר למדרגה מקצועית זו או אחרת . במקרים מסימים קבלו הגילדות זכיות מיחדות והוו את ראשות העיר או את הגוף השולט בה . הגילדות גבו דמי חבר ובצעו פעלות שונות למען החברים בהן , ביניהן עזרה הדדית , טקסים חברתיים וחגיגות . יש אף החושבים כי מקור המלה גילדה הוא במלה האנגלית " גלד " , שפרושה כסף , שם שנתן לאגדות המקצועיות בשל מנהגן לתמך בחבריהן העניים . במאה ה - 16 ירדו הגילדות מגדלתן ובימי המהפכה הת...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ