גיד רצועת חבור בגוף הדומה לחבל לבן וחזק . הגיד מחבר את השריר אל העצם ומהוה גורם מתוך ביניהם . השרירים מניעים את העצמות על ידי התכוציות והרפיה . הגידים מתוכים בין השרירים לעצמות ומאפשרים את בצוען של התנועות השונות . הגיד עשוי סיבים חזקים צפופים , שכלם פונים בכוון אחד . צד אחד של הגיד מתחבר במישרין עם קצהו של השריר . הצד האחר מחבר לסיב קשה המכסה את העצם . סיב זה נקרא מסב העצם או קרום העצם . הגיד מכסה כלו בנרתיק של סיבים . יש גידים עגלים ויש גידים שטוחים . גיד שנחתך אפשר לתפר אותו או לאחותו , אולם עוברים לפחות ששה שבועות עד שהוא מתרפא . עצם שרירים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ