גטו כך נקרא רבע מיחד שהקצו השלטונות למגורי היהודים בארצות הגולה . המנח גטו הופיע לראשונה באיטליה במאה ה - 16 . עם ישראל גלה מארצו ונפוץ ברחבי העולם . וכך , במשך מאות שנים , חיו היהודים בקרב עמים זרים , בני דת אחרת , ותחת שלטון שלא פעם פגע בזכיותיהם ובתנאי חייהם . כדי שיוכלו לקים את מצוות הדת היהודית , וגם מתוך הרצון לחזק ולשפר את הרגשתם בסביבה הזרה והעוינת לעתים , בחרו היהודים לגור מרצונם בצותא , ברחוב או בשכונה אחת , הן בארצות הנוצריות והן בארצות האסלאם . אולם בימי הבינים הפכה ההפרדה מרצון להפרדה מאנס , ובמקומות רבים אלצו היהודים להבדל מסביבתם . הגטו בארצות המסלמיות בארצות האסלאם לא היה חק או צו דתי לבנות גטאות . היהודים חיו בשכונות נפרדות מרצונם , אך גם מחוץ להן , אם המקום היה צר עליהם . היו גם מסלמים שחיו בשכונה היהודית , וכן היו בה מסגדים ובתי ספר מסלמיים . שכונות היהודים , שנקראו חארת אליהוד , הוקמו לרב במרכזי הערים . היו אלה שכונות מקפות בחומה , כמו השכונות האחרות בעיר , ובה שערים שנסגרו בלילה . הצפיפות לא היתה גדולה מזו שבשכונות המסלמים . בסוף ימי הבינים גברה הקנאות המסלמית , וע...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ