גח"ל ומח"ל גח"ל - ראשי תבות של " גיוס חוץ לארץ " - הוא הכנוי שנתן לעולים החדשים שגיסו להשתתף במלחמת העצמאות של ישראל בתחלת 1948 , לפני שהוקם צה"ל . השם מח"ל הוא ראשי תבות של " מתנדבי חוץ לארץ " - מתנדבים יהודים ולא - יהודים שנחלצו לעזרה במלחמת העצמאות . גח"ל כ - 9,000 1 צעירים מפליטי השואה גיסו על ידי אנשי ה " הגנה " במחנות העקורים באירופה לאחר מלחמת העולם השניה , במחנות המעצר הבריטיים בקפריסין ובצפון אפריקה . הגיוס נעשה בתאום עם " המוסד לעליה ב " שארגן את ההעפלה מאירופה לפני קום המדינה . המגיסים אמנו בשני מחנות ראשיים , האחד ליד ברי באיטליה והאחר ליד מרסי בצרפת , ולאחר האמונים נשלחו לארץ כמעפילים או כעולים חדשים . רבים מהעולים החדשים נפלו בקרב , והיו שהובאו לקבר ישראל בלא שנודע שמם . לימים נמתחה בקרת על שר הבטחון דוד בן גריון ועל המטה הכללי של צה"ל , על כך ששלחו אותם לקרב בלטרון כשאינם מאמנים די הצרך . למעשה , נפלו בשתי ההתקפות בלטרון 17 אנשי גח"ל מתוך 120 הנופלים מחטיבה 7 שנשאה בעל העקרי של הלחימה במקום . מח"ל רבים מבין 5,000 המתנדבים , שבאו לעזר לישוב היהודי בארץ - ישראל במלחמתו לעצ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ