גחלילית סוג חפושיות ארכות ממשפחת הגחליליתיים הכוללת כ - 2,000 מינים . הגחלילית היא חרק שגדלו ו1 - 3 סנטימטרים . גופה וכנפיה רפים , ושתי בלוטות המצויות בקצה בטנה מפיקות אור . הנקבות חסרות כנפי תעופה וכנפי החפיה שלהן מנונות . בדרך כלל הזכרים מעופפים רק בלילה , ואלו בשעות היום הם מסתתרים בתוך הצמחיה . ראשיהם של רב מיני הגחליליות מכסים לגמרי בשלוחה דקה של החזה . הנקבות של מינים רבים דומות מאוד לזחלים שלהן . לבוגרים , ולעתים גם לזחלים , שני איברים ( בלוטות ) מאירים בקצה גופם האחורי , כעין שני כתמים מאירים מהצד הגחוני . האיברים המפיקים את האור קבועים בקצה בטנן של הגחליליות . האור נוצר על ידי חמר הנקרא לוציפרין , המפרש מבלוטות שבקצה הבטן ו " המיצר"" אור קר " שצבעו ירק - צהב . תהליך הוצרות האור עדין אינו ברור . מכנים את התהליך : תהליך פוטוגני . זהו תהליך כימי מסבך המשפע מדחפים עצביים . כל מין של גחליליות מבזיק את בוגדן חמילניצקי עמד בראש הקוזקים שמרדו בשלטון הפולני באוקראינה וכבשו חלקים ממנה . לאחר ניצחונם טבחו הקוזקים ביהודים ובפולנים . האור בתכיפות מיחדת לו . משערים כי האיברים המאירים משמשים...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ