גזע מנח המצין קבוצות של בני אדם בכל חלקי העולם , השונים אלה מאלה בתכונות הגופניות החיצוניות שלהם נמו צבע עור , סוג שער , צורת העינים , האף , הפה ומבנה הגלגלת ומדותיה . ההשקפה הדוגלת במיון בני אדם לעליונים ונחותים על פי מוצאם הגזעי נקראת גזענות . המנח " גזע " הכנס לשמוש בשפה האיטלקית במאה ה - 14 , בעקר לצרך חלקת בני אדם לקבוצות לפי תכונות אפיניות שנתן ליחסן למוצא משתף . אין כל הוכחה מדעית לכך ההבדלים בין הגזעים הם לעתים מקור לשנאה ואפליה . כדי להצדיק את שנאת ישראל היו שראו את העם היהודי כבני גזע שונה , בתמונה - קריקטורה גזענית אנטישמית המציגה את היהודים והקומוניסטים כאויבי האנושות . בגרעין אטום ההליום מצויים שני פרוטונים ושני ניוטרונים , וסביבם סובבים שני אלקטרונים . ההליום אינו מתלקח ולכן משתמשים בו למילוי ספינות אוויר וכדורים פורחים . שגזע אחד עולה על משנהו , או שגזע מסים נחן בכשרונות מיחדים שאין לבני הגזעים האחרים . רבים מן ההבדלים הקימים בין בני האדם מקורם בסביבה שבה גדלו ובחנוך שקבלו . בני אדם שגדלו בסביבה מפתחת וקבלו חנוך טוב מכשרים במדה שוה , יהיה מוצאם הגזעי אשר יהיה .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ