" גורדוניה " תנועת נער צופית חלוצית , שנקראה על שמו של אהרן דוד גורדון , ודגלה בתורתו . תנועת " גורדוניה " נוסדה בפולין בשנת 1925 . במשך הזמן הוקמו סניפים בארצות שונות והיא הפכה לתנועה עולמית . התנועה היתה קרובה ברוחה ובהשקפותיה המדיניות למפלגת " הפועל הצעיר " בארץ - ישראל ולמפלגה המקבילה לה " התאחדות צעירי ציון " בגולה . עקרונותיה היו חנוך האדם והגשמת הציונות בעבודת - כפים בארץ - ישראל . התנועה הקימה את הקבוצות חלדה , כפר החרש , מעלה החמשה ועוד . בשנת 1945 התאחדה " גורדוניה " עם חלק של " המחנות העולים " לארגון בשם " התנועה המאחדת " במסגרת מפא"י ( מפלגת פועלי ארץ ישראל , הכוללת בתוכה גם את " הפועל הצעיר " ) . גורדון , אהרן דוד המחנות העולים הפועל הצעיר מפא"י קבוץ , קבוצה תנועות נער  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ