גורדון , אהרן דוד סופר והוגה דעות עברי , מנהיג ומורה של פועלי ארץ - ישראל . יצר את הרעיון של " דת העבודה " , שאינה דת במובן המקבל אלא אמונה גדולה בכחה של העבודה בכלל , ועבודת האדמה בפרט , כגורם המביא ברכה לאדם ולעם . חי בשנים 1856 - 1922 . א"ד גורדון היה אחד האישים שהשפיעו ביותר על אנשי העליה השניה , על תנועת העבודה הציונית ועל פועלי ארץ - ישראל . הוא נולד בעירה בפלך פודוליה שברוסיה . בשנת 1904 , בהיותו בן ארבעים ושמונה שנים , עלה לארץ - ישראל . על אף גילו המתקדם וחלשתו הגופנית עבד גורדון בעבודת כפים במושבות כפועל חקלאי . הוא סבל מחסור ורעב , חלה במלריה , נפצע ונרדף על ידי הטורקים - שליטי הארץ באותה עת - אך התמיד בעבודתו . ארח חייו שמש מופת ודגמה לפועלים היהודים המעטים שהיו בארץ - ישראל בימים ההם . הוא קרא לשיבה אל הטבע וביחוד אל עבודת האדמה , ובזכות זה נחשב למתוה הדרך של ההתישבות העובדת בארץ - ישראל . העבודה כערך חברתי ומוסרי הרעיון המרכזי בתורתו של א"ד גורדון הוא התחדשות העם תוך חדוש חייהם של בניו בעמל ובעבודה . הוא אמר , כי יחסיו של העם לעמים אחרים צריכים להתנהל על פי חקים מוסריים כ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ