גוג ושגוג שמותיהם של מלך ומדינה הנזכרים בתנ"ך בחזון אחרית הימים . אגדות רבות נרקמו סביב גוג ומגוג במסורות היהודית , הנוצרית והאסלאמית . דמותו של גוג שליט מגוג מופיעה בנבואה עזה ומרשימה שנבא יחזקאל ( לח א - ב ) . הוא נבא כי גוג מלך מגוג יעמד בראש צבא עמים גדול , ויתקף את ארץ - ישראל מצפון לאחר שובו של עם ישראל מגלות בבל כדי לבז אותו . תכניתו של גוג לא תתגשם , כי אלוהים יזעזע את כל היקום ויגרם מהומה בצבא גוג . אש וגפרית תמטר עליהם והם יהרגו איש את אחיו . בתלמוד ובמדרשים נזכרים גוג ומגוג כשמותיהם של מלכים . לפי האגדה תערך מלחמת גוג ומגוג לפני בוא המשיח , וזו תהיה המלחמה האחרונה . גם בנצרות ובאסלאם נוצרו אגדות שונות על גוג ומגוג . בימי כבושי האסלאם זהו הנוצרים את חילות המסלמים עם גוג ומגוג . אחרית הימים משיח משחיות  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ