גדנ"ע ראשי תבות של " גדודי ~ ער " . הגדנ"ע הוא מסגרת לחנוך בטחוני לקראת שרות החובה בצה"ל . פעולותיו נערכות בבתי הספר העל - יסודיים . התלמידים מתאמנים בשבעה בסיסי אמונים של הגדנ"ע ברחבי הארץ : באר אורה , שדה בוקר , קציעות שבנגב , צריפין וגלילות במרכז , ג'וערה ברמת מנשה ונורית בגלבע . עד שנות ה - 70 נערכו במסגרת הגדנ"ע מסעות להכרת הארץ ואמונים קדם - צבאיים ( אמוני שדאות ואמונים בנשק קל ) בבתי - ספר . הגדנ"ע הקיף גם נער עיבד שלא נמצא במסגרת בתי - הספר . נוסף על החנוך הצבאי עסקו הגדנ " עים גם בפעלות כגון השרות הלאמי , חפירות ארכאולוגיות ועוד . בשנות ה - 60 וה - 70 שמש הגדנ"ע דגם להקמת ארגוני נער דומים בארצות מתפתחות ביבשות אסיה , אפריקה ואמריקה הדרומית . בסוף שנות ה - 70 החליף של"ח ( ראשי תבות של " שדה , לאם , חברה " ) את הגדנ"ע בבתי - הספר העל - יסודיים . הדגש הוסט מאמונים קדם - צבאיים לחנוך לאהבת העם והארץ . בד בבד צמצמו מאוד הפעלות בקרב הנער העובד . בקיץ 1991 אחדו חיל החנוך והגדנ"ע . חיל מאחד זה מתרכז בהכנת הנער , בעקר בני אכלוסיות חלשות , לשרות בצה"ל . בשנת 1999 השתתפו לראשונה כמה תלמי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ