גדליה בן אחיקם מושל יהודה אחרי חרבן בית - המקדש הראשון ב - 586 לפני הספירה והגלית העם לבבל . גדליה בן אחיקם היה בן למשפחה מכבדת מאוד ביהודה . סבו , שפן , היה סופר המלך יאשיהו . אביו , אחיקם , נמנה עם שרי יאשיהו והתערבותו למען ירמיהו ( ירמיהו כו כד ) הצילה את חיי הנביא . גדליה לא צדד במרד צדקיהו בנבוכדנאצר . בזכות זה מנו אותו הבבלים למושל על שארית הפלטה ביהודה . לאחר מנויו היא החזיר את היהודים שנפוצו בארץ בשל המלחמה ורכז אותם במצפה , מקום מושבו . הוא דרש מהם שיתפסו את השדות והכרמים של הגולים לבבל ויעבדו אותם . הוא הבטיח , כי כל רע לא יאנה להם כל עיד יקבלו עליהם את עלה של בבל . נראה שמעמדו של גדליה , נאמן בבל , היה מבסס . אולם זמן קצר לאחר שהתמנה למושל הוא נרצח בידי ישמעאל בן נתניה מזרע המלוכה . הסבה לרצח אינה ברורה . תושבי יהודה ברחו מפחד הבבלים למצרים . מות גדליה נחשב לאסון והיהודים קבעו את יום הרצחו , ג בתשרי , ליום צום - צום גדליה . יאשיהי יהודה , ממלכת נבוכדנאצר צדקיהו בן יאושיהו צום ותענית  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ