" גדוד העבודה " ארגון פועלים חלוצי לכבוש העבודה בארץ - ישראל , שנוסד בי"א אלול תר"פ ( 1920 ) , במלאת חצי שנה לנפילתם של יוסף טרומפלדור וחבריו . גדוד העבודה וההגנה על שם יוסף טרומפלדור היה קבוצה של פועלים שהתארגנו לעבודה , להגנה ולמלוי תפקידים חלוציים אחרים בארץ - ישראל . מיסדיו היו חברי תנועת " החלוץ " ואנשים מן העליה השניה . מטרתו היתה : " בנין הארץ על ידי יצירת קומונה כללית של העובדים העברים בארץ - ישראל " . הגדוד הקים רשת של פלגות פועלים בפנות שונות של הארץ שעבדו בסלילת כבישים , בעבודות צבוריות , בבנין ובעבודות החציבה בירושלים . חבריו סיעו לאנשי העליה השלישית להקלט בעבודה בארץ וללמד עברית . כל פלגות הגדוד היו קשורות ביניהן ונהלו קפה כללית אחת , שבה רכז שכר העבודה . בכסף זה נקנה כל הדרוש לחברי הגדוד . אנשי גדוד העבודה היו ממיסדי הקבוצים תל יוסף , עין חרוד , רמת רחל ועוד . בשנת 1926 חל משבר ב " גדוד " , בגלל חלוקי דעות בענינים ארגוניים ונגודים בהשקפות הפוליטיות . עוד ב - 1923 עזב משק עין חרוד את הגדוד בגלל השני בתפיסה לגבי הארגון המשקי של הגדוד . זמן קצר אחרי זה התפלג ה " גדוד " לשני ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ