גד בנו השביעי של יעקב ובנה בכורה של זלפה שפחת לאה . אבי אחד משנים - עשר שבטי ישראל . פרוש השם גד הוא " מזל " . במפקד שנערך במדבר , לפני הכבוש וההתנחלות בארץ - ישראל , נמצא כי בשבט גד יש 40,500 גברים . בני גד השתתפו בכבוש הארץ על ידי יהושע . אבל את נחלתם , יחד עם שבט ראובן וחצי שבט המנשה , קבלו בעבר הירדן המזרחי , בארצות שכבש משה ממלכי האמורי . בני שבט גד הצטינו בגבורה במלחמה ומהם שנמנו עם חיליו הטובים ביותר של דוד . לאחר פלוג הממלכה לישראל ויהודה נכלל שבט גד בשטחה של ממלכת ישראל . יבוש הארץ והתנחלות השבטים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ