גאלת דם מנהג או חק , המחיב את קרוביו של נרצח לנקם את דמו ברוצח או במשפחתו כדי לכפר על הפשע . מנהג זה היה נפוץ במזרח הקרוב בקרב שבטים נודדים . המנהג לנקם את דמו של הנרצח ולפגע ברוצח היה ידוע בקרב העמים השמיים - העברים והערבים . הוא נפוץ עד היים אצל הבדוים וגם אצל עמים אירופיים כגון האלבנים , הקורסיקנים והסיצילינים . במהלך התקופות פחת כחו של מנהג גאלת הדם . בני האדם התחילו להבדיל בין רצח בזדון ( בכונה תחלה ) לבין רצח בשוגג , וקבעו כי החובה של גאלת הדם חלה רק כלפי רוצח בזדון . על רצח בשוגג הסתפקו בכפר או בהגלית הרוצח למקום מקלט . במקרים רבים הסתפקו בטקס שסמל את גאלת הדם . ערביי ישראל מקימים עד היום טקסי " סלח'ה " ( עשית שלום ) לאחר שבן משפחה אחת נהרג על ידי בן משפחה אחרת ( לרב בסכסוכים בין משפחות ) . משפחת הרוצח משלמת כפר למשפחת הנרצח ובכך משיבים את השלום על כנו . כיום , החק הישראלי אוסר לקים את גאלת הדם , ובכל זאת ממשיך מנהג קשה זה להעיק על החברה הערבית ולגרם לשפיכות דמים . גאלת הדם על פי התורה גאלת הדם היא אחד הבטויים לחובת הגאלה שהתורה מטילה על אדם לגבי בני משפחתו . כשם שחובה על אדם לפ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ