גאלה גאלה היא מנח משפטי שמקורו בתורה . התורה מחיבת כל אדם לגאל - להציל ולשחרר - את בן משפחתו ואת הקרקע שלו ממצב של שעבוד או מצוקה . במשך הזמן קבל המנח משמעות דתית ולאמית , שלפיה יגאל ה'את עם ישראל ויחדש את הברית עמו . מאז ראשית ההתישבות הציונית בארץ - ישראל אומץ המשג גאלה גם לגבי קנית קרקעות לצרכי התישבות יהודית . גאלת העבד , הקרקע והאלמנה התורה מטילה על היהודי את החובה לגאל את קרובו שנמכר לעבדות בשל חוב , או שחלקת הקרקע שלו נלקחה ממנו עקב חוב , או שהוא נאלץ למכר אותה בשל חוב . חובה זו היא מוסרית ומשפטית כאחד . כלומר , הגואל חיב לעשות זאת לא רק כדי לעזר לבן משפחתו מתוך רצונו הטוב אלא על פי החק המובא בתורה : " אחרי נמכר גאלה תהיה לו אחד מאחיו יגאלנו , או דודו או בן דודו יגאלנו או משאר בשרו ממשפחתו יגאלנו או השיגה ידו ונגאל ( ויקרא כה מח - מט ) . סירה מחכה לגיאות כדי לרדת למים . ההפרש בין גובה המים בגיאות לגובהם בשפל מגיע , בחופים מסוימים , ליותר מעשרה מטרים . בנמלים שבחופים האלה משפיע הדבר על כניסת אוניות ויציאתן . לחובת הגאלה יש בטויים נוספים , כגון יבום וגאלת דם . היבום הוא חובתו יל ה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ