גאומטריה ענף של המתמטיקה העוסק בצורות מישוריות ובגופים במרחב . העסוק בגאומטריה החל עוד בזמנים קדומים . תחלתה - בחשובים מעשיים לצרך מדידת קרקעות . פרוש השם גאומטריה ביונית הוא מדידת אדמה . חכמי מצרים הקדומה השתמשו בחשובים גאומטריים להתוית גבולות בין חלקות שדה ולבנית הפירמידות . לשיא שכלולה בעת העתיקה הגיעה הגאומטריה ביון העתיקה . למיידי הגאומטריה היונית נחשבים תלס ( במאה ה - 7 לפני הספירה ) ופיתגורס ( במאה ה - 6 לפני הספירה ) . במאה ה - 3 לפני הספירה כנס החכם היוני אוקלידס , יחי באלכסנדריה , את תורת קודמיו בספרו המפרסם " יסודות " . תורתו הנקראת " גאומטריה אוקלידית " נלמדה במשך יותר מאלפים שנה כמעט ללא שנוי , בדיוק בצורה שנסח אותה אוקלידס . גם היום מבססת הגאומטריה הנלמדת בבתי הספר התיכוניים על עבודתו של אוקלידס ועל הנחותיו . הגאומטריה האוקלידית הגאומטריה האוקלידית מתחלקת לשני חלקים : גאומטרית המישור ( פלנימיריה ) העוסקת בצורות הנדסיות כגון משלשים ומרבעים , וגאומטרית המרחב ( סטראומטריה ) העוסקת בגופים הנדסיים כגון קביה , כדור , חרוט , פירמידה , גליל וכדומה . גאומטריה זו מבססת על שלושה מנח...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ