גאוגרפיה מדע הגאוגרפיה חוקר את פני כדור הארץ , את הגורמים המשפיעים על פני הקרקע ועל צורת הנוף , ואת השפעתם של אלה על חיי האדם . בעזרתו אנו יכולים להכיר ארצות רחוקות וללמד על אקלימן , על החי והצומח בהן ועל ארח החיים של תושביהן . הגאוגרפיה נחלקת לכמה וכמה ענפים . אחד החשובים בהם הוא ענף הגאוגרפיה הפיסית . זו מתחלקת לענפי משנה : הגאומורפולוגיה כלומר , חקר מבנה פני הקרקע והגורמים המשפיעים עליו , מלמדת אותנו , לדגמה , כיצד נוצרו הרים גבוהים וכיצד נשחקים ההרים בגלל פעלת הרוח והמים ; הקלימטולוגיה כלומר , חקר האקלים , עוסקת באקלים באזורים שונים , בגורמים הקובעים אותו ובהשפעתו על החי והצומח ; האוקינוגרפיה עוסקת בחקר הימים , הזרמים שבהם , תנועות הגאות והשפל , צורת קרקעית האוקינוסים ועולם החי במעמקי הים . הפיטוגאוגרפיה עוסקת בתפוצת הצומח באזורים שונים , וענף נוסף עוסק בתפוצת בעלי - החיים . הגאוגרפיה הכלכלית חוקרת את הגדולים החקלאיים באזורים שונים , את הגורמים החשובים לפתוח תעשיה , את אוצרות הטבע , מקורות האנרגיה ודרכי התחבורה והמסחר . גאוגרפית האדם עוסקת בתפוצת האדם במרחב , באפני הסתגלותו לתנאים ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ