ג , גימל שם האות השלישית באלף - בית העברי . ערכה המספרי הוא 3 ; ובראש מספר גדול , וביחוד לציון תאריכים - 3,000 ( שלשת אלפים ) : ג'תתק - 3900 . יש החושבים כי מקור צורתה בכתב העברי העתיק היה בצורתו של כלי נשק מסים , שנקרא באשורית גמל , או דמיונה לדבשת הגמל : . י .// מן הארמית התקבל אפן כתיבתה , כפי שאנו מכירים היום . בשפות שמקורן בכתב הלטיני היא נכתבת כך : [ ) . בערבית היא נקראת ג'ים . ערבית , לשון וספרות כתב כתב עברי  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ