תשרי החדש הראשון בשנה היהודית לפי מנין החדשים הנהוג בימינו למן תקופת הבית השני , והחדש השביעי לפי המנין הנהוג במקרא . זהו החדש החגיגי ביותר בשנה , כי בו חלים ראש השנה , יום הכפורים , סכות ושמחת תורה . בחדש תשרי שלושים יום . מקור השם תשרי בשפה הבבלית ופרושו התחלה . לפי האגדה בחדש תשרי נברא העולם . בתורה הוא מכנה " החדש השביעי". מזלו של החדש בגלגל המזלות מאזנים , כנראה משום שהיום והלילה שקולים בו . זה גם מקור המסרת , שבחדש זה נשקלים מעשיהם של בני האדם בבית דין של מעלה . שבעה ימים בחדש תשרי , הימים שבין ראש השנה ליום הכפורים נקראים " בין כסה לעשור". כסה הוא כנוי לראש השנה , לפי הפסוק ( בתהלים פא ד ) : " תקעו בחדש שופר בכסה ליום חגנו". בבטוי כסה הכונה , לדברי חז"ל לכך שהלבנה מכסה בראש החדש , והעשור הוא י'בתשרי . ימים אלה נקראים גם " ימי תשובה", או " עשרת ימי תשובה". גלגל הנוזלות יום הכפורים ימים נוראים לוח השנה העברי סכות ראש השנה שמחת תורה כתובת חקוקה על לוח שיש , שהיתה קבועה בקיר בבית כנסת בעיירה קונילייאנו ויניטו באיטליה לזכר חורבן ירושלים ובית - המקדש . הלוח ( מצא היום בבית - הכנסת האי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ