קראו בכותר - אביב חדש : האנציקלופדיה הישראלית לנוער - כרך 17 : שחיה - תשרי
© מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית