תשעה באב יום צום ואבל ביהדות , שנקבע לזכר חרבן בית - המקדש הראשון והשני . הצום נופל בחמרתו רק מזה של יום הכפורים , והוא נמשך משקיעת החמה בערב תשעה באב ועד לשקיעת החמה למחרת היום . למעשה , רק בית - המקדש השני חרב בתשעה באב . אולם יום זה נקבע ליום אבל על חרבן ירושלים ואבדן העצמאות , משום שהחכמים ראו בחרבן הבית השני אסון גדול יותר מחרבן הבית הראשון . בית - המקדש הראשון נחרב בשנת 586 לפני הספירה בידי נבוכדנאצר מלך בבל . לפי המספר בספר מלכים ב ( כה ח - ט ) החרבן ארע בשבעה באב , ולדברי הנביא ירמיהו ( נב יב - יד ) - בעשרה באב , בית - המקדש השני נחרב בידי המצביא הרומאי טיטוס בתשעה באב שנת 70 לספירה . בתשעה באב שנת 35 1 גם חרבה מצודת ביתר , ובכך חסל מרד בר - כוכבא , שבקש לחדש את עצמאותם של היהודים . אחרי נפילת ביתר נחרשה , בתשעה באב , אדמת ירושלים והר הבית בכלל זה . הצומות תשעה באב ושלשת ימי האבל האחרים הקשורים בחרבן : עשרה בטבת - יום התחלת המצור על ירושלים לפני חרבן הבית הראשון , שבעה - עשר בתמוז - היום שבו הבקעה חומת ירושלים , וצום גדליה - היום שבו נרצח גדליה בן אחיקם , מושל שארית הפלטה ביהוד...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ