תשובה ( חזרה בתשובה ) התשובה היא חזרה , שיבה , לדרך המצוות והחקים שהורה האלוהים . התשובה נעשית מתוך חרטה והכאה על חטא . אדם ששב לדבק בדרך התורה נקרא " בעל תשובה " או " חוזר בתשובה". נביאי ישראל חזרו והדגישו לפני העם את חשיבותה הרבה של התשובה . רבים מהם הציגו את התשובה כתנאי הכרחי לבוא הגאלה . ואכן , התשובה היא רעיון מרכזי וחשוב ביהדות : כל אדם עובר עברות , בכונה או בשוגג ומתוך טעות , אך תמיד פתוחה לפניו דרך התשובה . תמיד הוא יכול לשנות את התנהגותו ולשוב לדרך הנכונה . האדם אינו יודע מתי ימות , לכן עליו להכות על חטא מיד לאחר שעשה אותו כדי שבבוא יומו ימות כבעל תשובה ויזכה לחיי העולם הבא . האדם נוהג על פי רצונו החפשי ומתוך בחירה חפשית , לכן הוא יכול לטעות בשקוליו . אדם שטעה , שלא נהג נכול יכול וצריך לחזר בו , ואם תשובתו כנה ואמתית - היא תתקבל תמיד . וידוע המקרה , המתאר בתנ"ך בספר יונה , על תושביה החוטאים של העיר נינוה , שחזרו בתשובה ונצלו מהרס ואבדון . רעיון התשובה בא לידי הבטוי החשוב ביותר בימים הנוראים . היהודי מצוה לערך בתקופה זו חשבון נפש , לחזר בתשובה , להתודות על עברותיו , לבקש סליחה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ